Küünarpuu, Serli – Vanemate lahutuse mõjust tütarde emotsionaalsele ja sotsiaalsele toimetulekule

Küünarpuu, Serli
Vanemate lahutuse mõjust tütarde emotsionaalsele ja sotsiaalsele toimetulekule

Juhendaja: Leppiman Anu
Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsiaaltöö osakond

Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2002