Kurvet-Käosaar, Leena – Embodied subjectivity in the diaries of Virginia Woolf, Aino Kallas and Anaïs Nin

Kurvet-Käosaar, Leena
Embodied subjectivity in the diaries of Virginia Woolf, Aino Kallas and Anaïs Nin

Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool

Uurimistöö tüüp: Doktoritöö
Aasta: 2006

Lisad: