Kuklane, Aire – Naiste ja meeste võrdsuse tagamine töösuhetes

Kuklane, Aire
Naiste ja meeste võrdsuse tagamine töösuhetes

Juhendaja: L.-M. Orgo
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Õigusteaduskond / Töö- ja sotsiaalõiguse õppetool

Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 1996