Koor, Marju – Soolised erinevused eesti laste moraalses orientatsioonis

Koor, Marju
Soolised erinevused eesti laste moraalses orientatsioonis

Juhendaja: Tiia Tulviste
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteduskond / psühholoogia osakond

Uurimistöö tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2002