Koobak, Redi – Whirling Stories : Postsocialist Feminist Imaginaries and the Visual Arts

Koobak, Redi
Whirling Stories : Postsocialist Feminist Imaginaries and the Visual Arts

Õppe-/uurimisasutus: Linköpingi Ülikool
Osakond/õppetool: Department of Thematic Studies – Gender Studies

Uurimistöö tüüp: Doktoritöö
Aasta: 2013

Lisad: