Annuk, Eve – Tekst ja sugupool: soolisi aspekte eesti nüüdiskirjanduses (1999)

Annuk, Eve – Tekst ja sugupool: soolisi aspekte eesti nüüdiskirjanduses (1999)

Õppe-/uurimisasutus: TÜ
Osakond/õppetool: Eesti kirjanduse õppetool
Lehekülgi: 80
Uurimuse tüüp: magistritöö

Märksõnad: eesti magistritööd
kirjanduskriitika
kirjandusteadus
kirjandusajalugu
sooline identiteet
feminism
Eesti