Kairi Jurtom – Noore neiu kujutamine nüüdisaegses Eesti noortekirjanduses

Tallinna Ülikool

Humanitaarteaduste instituut

Juhendaja: Ave Mattheus, PhD

Tallinn 2019

Töö eesmärgiks on uurida, kuidas kujutatakse nüüdisaegses eesti noortekirjanduses noore
naissoost peategelase elu, tema mõtteid ja tundeid, tema valikuid ja võimalusi tänapäeva
maailmas. Analüüsimiseks on valitud kolm teost: Mare Sabolotny „Kirjaklambritest vöö“,
mis ilmus 2007. aastal, Marianne Harju „Talvehullus“, mis ilmus 2010. aastal, ja Ene Sepa
„Minevikuta mälestused“, mis ilmus 2010. aastal.

Kairi-Jurtom_Noore-neiu-kujutamine-nuudisaegses-noortekirjanduses