Karita Ojap – Seksuaalse ahistamisega seotud diskursused Eesti meedias Postimehe ja Eesti Ekspressi näitel

TALLINNA ÜLIKOOL, 2019
Ühiskonnateaduste instituut
Sotsioloogia suund

Juhendaja: Kadri Aavik PhD

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, millised diskursused esinevad Eesti
meedias seksuaalse ahistamise kohta meediaartiklite põhjal.

Karita-Ojap_Seksuaalse-ahistamisega-seotud-diskursused