Mattheus, Ave – Eesti laste-ja noortekirjanduse genees : küsimusepüstitusi ja uurimisperspektiive

Mattheus, Ave
Eesti laste-ja noortekirjanduse genees : küsimusepüstitusi ja uurimisperspektiive

Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool

Uurimuse tüüp: Doktoritöö
Aasta: 2012

Lisad: