Läänesaar, Kadri – Naised otsuseid vastuvõtvates kogudes võrdõiguslikkuse printsiibist lähtudes

Läänesaar, Kadri
Naised otsuseid vastuvõtvates kogudes võrdõiguslikkuse printsiibist lähtudes

Juhendaja: Raivo Vetik
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond / politoloogia osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 1998