Lääne, Madli – Naisteajakirja Stiil püsilugejate üldised väärtushinnangud ja ootused ajakirjale

Lääne, Madli
Naisteajakirja Stiil püsilugejate üldised väärtushinnangud ja ootused ajakirjale

Juhendaja: Barbi Pilvre
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteduskond / ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2001