Luoto, Mari – Eesti üliõpilaste hoiakud homoseksuaalsuse suhtes

Luoto, Mari
Eesti üliõpilaste hoiakud homoseksuaalsuse suhtes

Juhendaja: Maie Kreegipuu
Õppe-/uurimisasutus: Tartu Ülikool
Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond / psühholoogia osakond

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2002