Berit Silvia Kondratjev – Soostereotüüpseid hoiakuid muuta aitav teaduspõhine tekst õppimise ja soo kohta alushariduses

TALLINNA ÜLIKOOL
Haridusteaduste instituut
Hariduse juhtimine

Juhendajad: Grete Arro PhD, Kati Aus MSc

Tallinn 2019

Antud arendusuuringu eesmärgiks oli uurida alushariduse pedagoogide (n=53) sooliste
hoiakute põhjendusi ning katsetada hoiakuid muuta aitavaid teadustekste.

Berit-Silvia-Kondratjev_Soostereotuupseid-hoiakuid-muuta-aitav-teaduspohine-tekst-alushariduses