Dea Lepik – Kiirjooksjate kinemaatiliste näitajate ja kehaliste võimete testide vahelised seosed Eesti nais- ja meeskiirjooksjate näitel

Tallinna Ülikool
Loodus- ja Terviseteaduste Instituut
Kehakultuur

Juhendaja: Mikola Misjuk

Tallinn 2019

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada seosed kiirjooksu kinemaatiliste
parameetrite ja kehaliste võimete testide vahel. Töö võiks olla abiks treeneritele ja sportlasetele kehaliste võimete testide planeerimisel.

Dea-Lepik_Kiirjooksu-kinemaatilised-naitajad