Elina Kersa – Paremäärmuslikud erakonnad ja naisvalijad: Eesti võrdlus teiste Euroopa riikidega

Tallinna Ülikool
Ühiskonnateaduste instituut
Rahvusvaheliste suhete suund

Juhendaja: Tõnis Saarts, PhD

Tallinn 2019

Antud töö avab, millised on paremäärmuslike erakondade naistele enim olulised poliitikad ja
seisukohad ning millised retoorilisi võtteid on need erakonnad naiste häälte saamisel kasutanud. Uuringu
läbiviimiseks on analüüsitud viies Euroopa riigis tegutsevat paremäärmuslikku erakonda ning seeärel võrreldud ilmnenud järeldusi Eesti kontekstis Eesti Konservatiivse Rahva Erakonna tegevusega.

Elina-Kersa_Paremaarmuslikud-erakonnad-ja-naisvalijad