Eveli Kalev – Lasteaiaealiste laste vanemate arusaamad soostereotüüpidest ja nende mõjust laste käitumisele

TALLINNA ÜLIKOOL
Haridusteaduste instituut
Alushariduse valdkond

Juhendaja: Tiiu Kuurme PhD

Tallinn 2020

Magistritöö eesmärgiks on kirjeldada lastevanemate tähelepanekute, arvamuste, arusaamade ja kogemuste põhjal soostereotüüpide esinemist ja iseloomu ning neist lähtuva suhtumise mõju laste enesehinnangule, otsustele ning valikutele mängudes ja muudes tegevustes.

Eveli-Kalev_Lasteaiaealiste-laste-vanemate-arusaamad-soostereotoopidest