Ilja Toome – Modelli soo mõju kauba kuvandile

Tallinna Ülikool
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Juhendaja: Linnar Priimägi, PhD

Tallinn 2020

Antud bakalaureuse töö eesmärgiks oli uurida modellide soo mõju kauba kuvandile,
keskendudes empiirilise uuringu osas viiele väljavalitud margile. Teemale läheneti läbi
uurimisküsimuse: kas konkreetsed modellid mõjutavad esindatavate markide kuvandit.

Ilja-Toome._Modelli-soo-moju-kauba-kuvandile