Kadri Aasmaa – Sugu ja skandaal: soo aspekt meediaskandaalide kajastuses

TALLINNA ÜLIKOOL
Ühiskonnateaduste Instituut
Riigiteaduste suund

Juhendaja: Dotsent Mari-Liis Jakobson

Tallinn 2021

Magiströö on ajendatud autori uudishimust ja mõistmise vajadusest, kuidas igapäeva meediamaastiku ja -tarbimise kontekstis kujundatakse lugejate arusaamu ja seisukohti erinevate teemade kajastamisel. Sellest ajendatult on analüüsimiseks valitud teema, mis pole autorile teadaolevalt varem Eesti poliitilisi skandaale puudutavates uuringutes käsitletud, nimelt soo aspekti. Sellepärast on tegemist uurimist vääriva teemaga, mis ühtlasi võimaldab edaspidi
teemasse veelgi süveneda.
Käesolevas töös uuriti, kuidas raamistab Eesti meedia skandaali sattunud nais- ja meespoliitikuid ning milliseid soospetsiifilisi konstrukte kasutatakse, ja samuti seda, milliseid strateegiaid poliitikud ise kasutavad.
Vaatluse alla võeti Ester Tuiksoo) ja Villu Reiljani finantsskandaali juhtum. Kristiina Ojulandi
(1.-14.02.2005) ja Margus Hansoni (8.-10.11.2004) võimuskandaali juhtum, Mailis Repsi (18.08-15.09.2005) ja Andrus Ansipi (8.-13.02.2012) repliigiskandaali juhtum.

Kadri-Aasmaa_Sugu-ja-skandaal