Kadri Kesküla – Soolise palgalõhe käsitlemine eesti trükimeedias aastatel 2010-2021

Tallinna Ülikool
Digitehnoloogiate Instituut
Infoteadused

Juhendaja: Elviine Uverskaja

Tallinn 2021

Magistritöö eesmärgiks on DIGAR Eesti artiklite andmebaasi alusel välja selgitada ajavahemikus 2010-2021 eesti trükimeedias soolise palgalõhe (SPL) teemal ilmunud artiklid ning nende analüüsimisel leida vastused küsimusele, kuidas ajakirjandus on antud teemat kajastanud. Uuring tugineb üleriigilistele päevalehtedele Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht ja Äripäev (trükiväljaanne ilmub nädalalehena alates 09.04.2020) ning nädalalehele Eesti Ekspress.

KKadri-Keskula-Soolise-palgalohe-kasitlemine-eesti-trukimeedias-aastatel-2010-2021-1