Jenni Kähärä – Female Ministers in Power in the Finnish Media

TALLINN UNIVERSITY
School of Governance, Law and Society
Politics and Governance

Juhendaja: Katrina Koppel

Tallinn 2021

Võimul olevad naisministrid Soome meedias
See lõputöö teeb kriitilise diskursuse analüüsi uudistemeedia artiklitest Soome poliitikas pärast 2019. aasta detsembrit võimul olnud naistest kasutades feministlikku teooriat uurimuse teoreetilise raamistikuna. Lõputöö järeldused näitavad
et naisministreid, eelkõige peaministri tegevust, kontrollitakse rangemalt kui samas positsioonis olevate meeste oma. Neid kritiseeritakse kergemini nende otsuste ja eriti nende vigade pärast. Uuring kinnitab, et soolisel võrdõiguslikkusel poliitikas on veel arenguruumi.

Kahara-Jenni_Female-Ministers-in-Power-in-the-Finnish-Media