Riina Aana — Vanemaealiste meeste juhendamise kogemused organisatsioonis Elektrilevi OÜ näitel

Tallinna Ülikool
Haridusteaduste Instituut
Andragoogika ja täiskasvanuhariduse valdkond
Tallinn 2021

Juhendaja: Tiina Tambaum (MA)

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada ettevõttes töötavate vanemaealiste meeste
arusaamad juhendamisest ning nende rollist juhendajana ja anda ülevaade nende poolt
kirjeldatud kogemustest juhendajana organisatsiooni oskusteabe jagamisel.
Uurimuse tulemusena selgusid kaasamise ja juhendamise viisid, mis on organisatsioonis
töötavate vanemaealiste meeste poolt kõige enam eelistatud.

Riina-Aan-Vanemaealiste-meeste-juhendamise-kogemused-organisatsioonis