Kairi Kullas — Lapse turvalisus kui üks osa seksuaalkasvatusest 4-7aastaste laste vanemate hinnangul

Tallinna Ülikool
Haapsalu kolledž
Tervisejuhi õppekava
Haapsalu 2021

Juhendaja: MA Liina Viiret
Kaasjuhendaja: Lemme Haldre

Uurimistöö probleemküsimuseks on kas ja kui paljud lapsevanemad vestlevad lapsega
seksuaalkasvatuse teemadel või millistel viisidel ning tingimustel räägitakse lastele keha
turvalisusest, privaatsusest, beebide ilmale tulekust või meeste/naiste vahelistest erinevustest?
Uurimistöö eesmärgiks on läbi viia 4-7aastaste laste vanemate hinnangute analüüs laste
turvalisusest kui ühest osast seksuaalkasvatusest.

Kullas-Kairi_Lapse-turvalisus-kui-uks-osa-seksuaalkasvatusest