Naisorganisatsioonide aktiivsuse tõstmine Balti mere regioonis, kliimamuutuste ennetamise alases tegevuses kohalikul tasandil (2009-2010)

Projekti nimi: Naisorganisatsioonide aktiivsuse tõstmine Balti mere regioonis, kliimamuutuste ennetamise alases  tegevuses kohalikul tasandil

Kestus: juuni 2009 – mai 2010

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on  suurendada avalikkuse teadlikkust ja huvi soolist aspekti arvestavate kliimamuutuste ennetamise ja kliimamuutustega kohanemise strateegiate vastu, suurendada naisorganisatsioonide mõju kliimamuutuste alaste dokumentide väljatöötamisel ja propageerida säästvat eluviisi.

Sihtgrupp: naisorganisatsioonid, laiem avalikkus

Tegevused: Projekti käigus korraldatakse Soome ja Eesti naisorganisatsioonidele ühiseid ümarlaudu ja koolitusi ning analüüsitakse keskkonnapoliitikaid arvestades soolist aspekti.

Partnerid: Soome Naisorganisatsioonide Ühendus (NYTKIS)

Projektijuht: Liivi Pehk

RahastajaPõhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti raames valminud materjalid: