Infokeskused ja andmebaasid

European Institute of Gender Equality EIGE Documentation Centre

KVINFO

Minna – Center for Gender Equality Information in Finland

Atria – Institute on Gender Equality and Women’s History

Amazone

Gender Library of the Center for Transdisciplinary Gender Studies at Humboldt-Universität zu Berlin

Aletta – International Information Centre and Archives for Women’s Movement
Amsterdamis asuv nais- ja sootemaatiline raamatukogu, infokeskus ja arhiiv. Neil on suur valik elektroonilisi materjale erinevatel naisi puudutavatel teemadel.

Wisconsin’i Ülikooli naisuuringute raamatukoguhoidja
Palju linke erinevatel nais- ja sootemaatikat puudutavatel teemadel sh naisuuringute akadeemilised programmid, naisorganisatsioonid, statistika, andmebaasid, kirjastajad jms.

Euroopa visuaalide arhiiv
Üle 16 000 ajaloolise foto Londoni Metropolitan Archives ja Antwerpeni Stadsarchief’ist. Euroopa naiste kujutiste andmebaasist leidmiseks kasutage märksõna “naine”.

Rootsi soouuringute sekretariaat (Swedish Secretariat for Gender Research)
Sekretariaat kogub informatsiooni Rootsi soouuringute ja uurijate kohta

Göteburgi Ülikooli naisajaloo kollektsioon
Naisajaloo Kollektsioon Göteburgi Ülikooli raamatukogu juures on Rootsi rahvuslik nais-, mees- ja soouuringute raamatukogu. Kollektsiooni andmebaas KVINNSAM on kõige põhjalikum informatsiooni allikas Põhjamaade nais- ja soouuringute kohta. .

Rahvusvaheline Sotsiaalajaloo Instituut – Naisajalugu
ViVa – naisajaloo bibliograafiline andmebaas ajaloo ja naisuuringute ajakirjadest Rahvusvahelises Sotsiaalajaloo Instituudis

WWW Naisajaloo Virtuaalraamatukogu
Virtuaalraamatukogu peamisteks eesmärkideks on koondada infot naisajalooga tegelevate insitutsioonide ja organisatsioonide kohta, säilitada arhivaalide ja raamatute kogu ning koodada naisajaloo võrguallikate aadresse. Lisaks sellele on virtuaalraamatukogu netilehele kogutud linke akadeemiliste naisuuringute ajakirjade kohta ning aadresse, kust võiks alustada üldist naisuuringute alast info otsimist.

WomenWatch
WomenWatch on värav jõudmaks infoni soolise võrdõiguslikkuse ning selle propageerimise kohta ÜRO süsteemis. Nimetatud struktuuride hulka kuuluvad ÜRO Sekretariaat, regionaalsed komisjonid, fondid, programid ja eriagentuurid.

Siyanda
BRIDGE, Institute of Development Studies, University of Sussex´i hallatav andmebaas teemal sugu ja areng.

Sotsiaalministeeriumi Soolise võrdõiguslikkuse andmebaas
Koduleheküljelt saate informatsiooni erinevate teemavaldkondade kohta, kus soolise ebavõrdsuse vähendamine on väga oluline: poliitika, majandus, töö, haridus, meedia, tervis ja naistevastane vägivald.

Seotud teemad