Infokeskused ja andmebaasid

Eesti


Sotsiaalministeeriumi Soolise võrdõiguslikkuse andmebaas
gender.sm.ee

Koduleheküljelt saate informatsiooni erinevate teemavaldkondade kohta, kus soolise ebavõrdsuse vähendamine on väga oluline: poliitika, majandus, töö, haridus, meedia, tervis ja naistevastane vägivald.

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus
kompetentsikeskus.volinik.ee

Ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei nõustamis- ja koolitusüksus, mille ülesanne on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soodustada ja toetada nende põhimõtete arvestamist meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel.

Kompetentsikeskus nõustab rakendusasutusi, mis töötavad välja toetuse andmise tingimused ja rakendusüksusi, mis korraldavad toetuste taotlemist ja suhtlevad otse toetuse saajatega. Lisaks nõustamisele jagab kompetentsikeskus teemasse puutuvat infot ning pakub koostöös Rahandusministeeriumiga soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetega arvestamiseks koolitusi.

Kompetentsikeskuse veebileheküljelt leiate teavet võrdsete võimaluste läbiva teema kohta, õigusakte, juhendeid ning koolitus-ja infomaterjale rakendusasutustele- ja üksustele ning toetuse taotlejatele ja saajatele.

Muu maailm


European Institute of Gender Equality EIGE Documentation Centre

KVINFO

Minna - Center for Gender Equality Information in Finland

Atria - Institute on Gender Equality and Women's History

Amazone

Gender Library of the Center for Transdisciplinary Gender Studies at Humboldt-Universität zu Berlin

Aletta - International Information Centre and Archives for Women’s Movement
Amsterdamis asuv nais- ja sootemaatiline raamatukogu, infokeskus ja arhiiv. Neil on suur valik elektroonilisi materjale erinevatel naisi puudutavatel teemadel.

Wisconsin’i Ülikooli naisuuringute raamatukoguhoidja
Palju linke erinevatel nais- ja sootemaatikat puudutavatel teemadel sh naisuuringute akadeemilised programmid, naisorganisatsioonid, statistika, andmebaasid, kirjastajad jms.

Euroopa visuaalide arhiiv
Üle 16 000 ajaloolise foto Londoni Metropolitan Archives ja Antwerpeni Stadsarchief’ist. Euroopa naiste kujutiste andmebaasist leidmiseks kasutage märksõna “naine”.

Rootsi soouuringute sekretariaat (Swedish Secretariat for Gender Research)
Sekretariaat kogub informatsiooni Rootsi soouuringute ja uurijate kohta

Göteburgi Ülikooli naisajaloo kollektsioon
Naisajaloo Kollektsioon Göteburgi Ülikooli raamatukogu juures on Rootsi rahvuslik nais-, mees- ja soouuringute raamatukogu. Kollektsiooni andmebaas KVINNSAM on kõige põhjalikum informatsiooni allikas Põhjamaade nais- ja soouuringute kohta.

OECD Gender Initiative
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) Gender Initiative
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD Gender Initiative monitoorib ja avaldab ülevaateid soolise võrdõiguslikkuse näitajate kohta hariduses, tööhõives ja ettevõtluses. Veebilehelt leiate andmeid arengute kohta maailmas ning infot heade praktikate kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamisel.

Rahvusvaheline Sotsiaalajaloo Instituut – Naisajalugu
ViVa – naisajaloo bibliograafiline andmebaas ajaloo ja naisuuringute ajakirjadest Rahvusvahelises Sotsiaalajaloo Instituudis

WWW Naisajaloo Virtuaalraamatukogu
Virtuaalraamatukogu peamisteks eesmärkideks on koondada infot naisajalooga tegelevate insitutsioonide ja organisatsioonide kohta, säilitada arhivaalide ja raamatute kogu ning koodada naisajaloo võrguallikate aadresse. Lisaks sellele on virtuaalraamatukogu netilehele kogutud linke akadeemiliste naisuuringute ajakirjade kohta ning aadresse, kust võiks alustada üldist naisuuringute alast info otsimist.

WomenWatch
WomenWatch on värav jõudmaks infoni soolise võrdõiguslikkuse ning selle propageerimise kohta ÜRO süsteemis. Nimetatud struktuuride hulka kuuluvad ÜRO Sekretariaat, regionaalsed komisjonid, fondid, programid ja eriagentuurid.

Siyanda
BRIDGE, Institute of Development Studies, University of Sussex'i hallatav andmebaas teemal sugu ja areng.