Infokeskused ja andmebaasid

Eesti Sotsiaalministeeriumi Soolise võrdõiguslikkuse andmebaas gender.sm.ee Koduleheküljelt saate informatsiooni erinevate teemavaldkondade kohta, kus soolise ebavõrdsuse vähendamine on väga oluline: poliitika, majandus, töö, haridus, meedia, tervis ja naistevastane vägivald.