Hariduslikud minifestivalid ÜRO kestlike arengueesmärkide tutvustamiseks (2017-2018)

Projekti pealkiri: Hariduslikud minifestivalid ÜRO kestlike arengueesmärkide tutvustamiseks

Kestus: 2017-2018

Projekti kirjeldus ja eesmärk: tegemist on maailmahariduse projektiga, mille eesmärgiks on tutvustada (eelkõige) alg- ja põhikooliklassidele ÜRO kestliku arengu eesmärke. Minifestivalide projekti rahastab Eesti Arengukoostöö Ümarlaud.

Projekt on kooskõlas riiklikus õppekavas esitatud üldpädevuste arendamisega: väärtuspädevus, suhtluspädevus, sotsiaalne pädevus ning ettevõtlikkuspädevus. ENUTi minifestivalid keskenduvad salliva ning mitmekesise maailmapildi arendamisele juba varases eas, mil kujunevad välja nii väärtushinnangud kui ka stereotüüpsed suhtumised.

ENUTi minifestivalid on osa maailmaharidusest, mis tähendab aktiivset õppimist, mille kaudu õpitakse märkama ja vaidlustama ebaõiglust, sallimatust, valeinformatsiooni ja negatiivseid stereotüüpe. Maailmaharidus samuti julgustab aktiivsust, viidates individuaalsetele sammudele, mida iga õpilane ise teha saab, et aidata maailma võrdsemaks muuta. Seega on maailmaharidusel võimestav ning ettevõtlikkust soodustav mõju.

Projekt koosneb kolmest etapist, mida viivad läbi ENUTi vabatahtlikud koostöös õpetajaga. Esimeses etapis tutvustatakse interaktiivse tunni käigus õpilastele ülemaailmseid probleeme, tehes esmalt selgeks, mida lapsed ise probleemidena näevad. Seejärel tutvustatakse õpilastele ÜROd ning seotakse eelnevalt välja toodud probleemid ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

Pädevused, mida esimene etapp arendab:
Kriitiline mõtlemine
Seoste loomine
Väärtushinnangute kujundamine

Teine etapp toimub koostöös õpetajaga ning gruppides. Õpilased gruppides uurivad põhjalikumalt, mida nende valitud probleem endast kujutab ning mis on selle täpsed põhjused, ning mis võiks probleemi lahendamisele kaasa aidata üksikisiku (nemad ise, nende pere), riigi, maailma tasandil.
Pädevused:
Meeskonnatöö, k.a. läbirääkimised
Kriitiline mõtlemine
Digipädevus tänu materjalide otsimisele, graafikute ja/või presentatsioonide koostamisele
Loominguline eneseväljendus
Järelduste loomine faktipõhise materjali alusel
Ettevõtlikkuse arendamine kohalike lahenduste leidmise tulemusel

Kolmandas etapis korraldatakse koolis minifestival, kus õpilastel on võimalus enda grupitööd klassi- ja koolikaaslastele tutvustada. ENUT kutsub minifestivalile ka mõne tuntud inimese, kes õpilastele julgustavat tagasisidet saaks anda.

Pädevused:
Avalik esinemine
Tagasiside vastuvõtmine
Argumenteerimine

ENUTi minifestivalide projekt põhineb Suurbritannias Aberdeenis läbiviidud sarnasel projektil, mis osutus äärmiselt edukaks ning õpilasi kaasavaks.

Projektijuht: Els Heile