Soolise võrdõiguslikkuse majanduslik kasu

EIGE 2017

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) uuringu tulemused näitavad, et soolise võrdõiguslikkuse edendamine avaldab positiivset mõju majanduskasvule. Statistilised hinnangud näitavad, et soolise võrdsuse paranemine aitab Euroopa Liidus luua 2050. aastaks üle 10,5 miljoni täiendava töökoha ja suurendada sisemajanduse koguprodukti kuni 10% võrra.See on esimene uuring, mis kasutab ökonomeetrilist mudelit (E3ME makroökonoomiline mudel), et hinnata soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmete makromajanduslikku efekti poliitikavaldkondadele. Uuring keskendub kolmele soolise võrdsuse edendamise meetmele: naiste suurem osakaal STEM erialadel ja töökohtadel (teadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja matemaatika), naiste suurem osalus tööturul ja soolise palgalõhe vähenemine.Analüüsi tulemused näitavad, et märkimisväärselt osutab positiivset mõju majandusele naiste osakaalu suurendamine STEM erialadel ja töökohtadel – tekib juurde uusi kõrge tootlikkusega töökohti, kiireneb üldine majanduskasv ning väheneb sooline palgalõhe.

 

Loe edasi / lae alla PDF