Gender Differences in Tertiary Education: What explains STEM Participation?

Kõrghariduse omandanud naiste osakaal on aja jooksul kiiresti kasvanud ja ületab nüüd meeste oma. Ometi on nad tugevalt alaesindatud reaalteaduse valdkondades (üldiselt tuntud kui teadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja matemaatika või STEM).
Nende valdkondade majandusliku tähtsuse tõttu on oluline julgustada naisi reaalaineid õppima ja neis valdkondades tegutsema. See vähendaks ka ametialast segregatsiooni ja soolist palgalõhet, kuna need valdkonnad on hästi tasustatud.

Tellija: Euroopa Komisjoni Hariduse ja kultuuri peadirektoraat, 2020

Täitja: European Expert Network on Economics of Education (EENEE)

Gender-Differences-in-Tertiary-Education_analyzis

Allalaadimine (uuring ja lühiülevaade)