Thematic Fiche: Education and LGBTIQ Diversity

Ülevaade uurib, kuidas edendada kaasavat haridust kõigile õppijaile, eelkõige kuidas edendada turvalisi ja toetavaid õpikeskkondi ning toob häid näiteid demonstreerimaks, kuidas kaasav õhkkond tekitab õpikeskkondades ühtekuuluvustunde ja parandab õppijate heaolu.

Tellija: Euroopa Komisjoni Hariduse ja kultuuri peadirektoraat, 2021

Täitja: ET 2020 kaasava hariduse ja ühiste väärtuste edendamise töörühm

Education-and-LGBTIQ-Diversity

Allalaadimine