A comparative analysis of gender equality law in Europe

See aruanne annab ülevaate ELi soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamise viisidest Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, samuti Islandi, Liechtensteini ja Norra (EMP riigid), Ühendkuningriigi ja viie kandidaatriigi (Albaania, Montenegro,
Põhja-Makedoonia, Serbia ja Türgi) siseriiklikes seadustes. Analüüs põhineb riikide aruannetel, mille on koostanud soolise võrdõiguslikkuse õiguse eksperdid Euroopa võrdõiguslikkuse võrgustikust (EELN).

Tellija: Euroopa Komisjoni Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, 2021

Autorid: Birte Böök, Susanne Burri, Linda Senden and Alexandra Timmer

A-comparative-analysis-of-gender-equality-law-in-Europe-2020

Allalaadimine (uuring ja selle lühiülevaade)