Study on Gender Behaviour and its Impact on Education Outcomes (with a special focus on the performance of boys and young men in education)

Selle uuringu eesmärk oli anda ülevaade, miks poisid ja noormehed hariduses üha enam maha jäävad, ning selle suundumuse tagajärgedest ühiskonnale. Uuringu eesmärk oli ka esile tuua algatusi, mis võivad takistada selle suundumuse edasist süvenemist.

Tellija: Euroopa Komisjoni Hariduse ja kultuuri peadirektoraat, 2021
Täitja: ECORYS
Autorid: François Staring, Vicki Donlevy, Laurie Day, Marianna Georgallis, Andrea Broughton

ECOTEC-Report_Study-on-gender-behaviour-in-education

Allalaadimine (uuring ja lühiülevaade)