Comparing Gender and Media Equality Across the Globe

A Cross-National Study of the Qualities, Causes, and Consequences
of Gender Equality in and through the News Media
Monika Djerf-Pierre & Maria Edström (Eds.)

Comparing Gender and Media Equality Across the Globe
Väljaandja: Nordicom, Göteborgi Ülikool

Sooline võrdõiguslikkus maailma eri riikides uudistemeedia näitel