Naised Eesti parlamendis 1917–1940, 1992–2019

Väljaanne annab ülevaate Eesti parlamendi naisliikmete elust
ja tegevusest kahel ajaperioodil. Põhiosa koostati Eesti Rahvusraamatukogus aastal veebiväljaandena, mida on hiljem
täiendatud. E-väljaanne valmis 2020.
Perioodi 1917–1940 elulood on põhjalikumad ja varustatud
mahuka bibliograafilise materjaliga. Perioodi 1992–2019 elulugude
käsitlus on napisõnalisem ja lingid viitavad enamasti
Riigikogu ja Eesti Rahvusraamatukogu väljaannetele.

Naised Eesti parlamendis 1917–1940, 1992–2019

Koostanud Piret Viljamaa (1917–1940) ja
Rita Hillermaa (1992–2019)
Toimetanud Gerli Randjärv ja Piret Pärgma
Kujundanud Margit Plink
Autoriõigus – Eesti Rahvusraamatukogu, 2020
ISBN 978-9949-413-68-3