Naiste ja meeste elu Euroopas. Statistiline portree 2017

Kodus, tööl ja koolis on Euroopa meeste ja naiste elus suuri erinevusi, aga leidub ka sarnasusi. Digiväljaande “Naiste ja meeste elu Euroopas. Statistiline portree” eesmärk on võrrelda naiste ja meeste igapäevaelu. Samuti näitab see, kui palju naiste ja meeste igapäevaelu sarnaneb või erineb Euroopa riikides.

Väljaanne koosneb kolmest peatükist.

Elamine, kasvamine, vananemine … See peatükk keskendub rahvastikule ja tervisele, sisaldades andmeid näiteks oodatava eluea, üksikemade ja -isade ning selle kohta, kui tervena me end tunneme. Välja tuleb ka see, et hoolimata erinevustest on Euroopa naised ja mehed oma eluga ühtmoodi rahul.
Õppimine, töötamine, sissetulek … See peatükk sisaldab andmeid haridustaseme, töö- ja pereelu ühitamise, täis- ja osaajaga töötamise, soolise palgalõhe, nais- ja meesjuhtide jne kohta. Välja tuuakse nii struktuursed erinevused kui ka ebavõrdsuse ilmingud naiste ja meeste vahel.
Söömine, ostlemine, surfamine, suhtlemine … See osa keskendub toitumisele, suhtlemise ja vaba aja harjumustele ning internetikasutusele, sisaldades muu hulgas andmeid suitsetamise ja alkoholitarbimise, kehamassiindeksi, kinokülastuste, sotsiaalvõrgustike kasutamise ja internetis ostmise kohta. Viimane osa keskendub laste eest hoolitsemisele, majapidamistöödele ja söögitegemisele.

Lühikesi tekste, interaktiivseid jooniseid, infograafikuid, fotosid jne sisaldava väljaande on välja töötanud Eurostat koostöös Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide statistikaametitega ning see on kättesaadav enamikus nende riikide keeltes.

 

Väljanne asub veebis https://www.stat.ee/public/eurostat/Naiste-ja-meeste-elu-Euroopas/

Väljanne on sadavaval ka mitmetes teistes keeltes, vt http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-02-17-602