Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks

© Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei
2017

Sisukord

 • Saateks
 • Sissejuhatuseks
 • Miks tüdrukud tunnevad LTT vastu vähe huvi?
 • Kuidas kaasata rohkem tüdrukuid LTT huviringidesse?
 • Soovitusi vanematega suhtlemisel
 • Kuidas tüdrukutes huvi äratada?
 • Kuidas hoida, arendada ja toetada tüdrukute huvi inseneriteaduste ja tehnoloogia vastu?
 • Kõige olulisemad oskused ja omadused LTTga tegelemiseks
 • Ringijuhendaja suhtlusstiil – eneseanalüüs ja toetav tagasiside
 • Õppemeetodid ja õppekeskkond
 • Külalised LTT huviringis
 • Lisa 1. Tosin eelarvamust reaalainete, tehnoloogia ja teaduse kohta
 • Lisa 2. Kuidas vanemad saavad ergutada tütarlaste huvi inseneriteaduste ja tehnoloogia vastu?
 • Kasutatud allikad
 • Lisalugemist
  Loe / lae alla PDF