Loodusteadused ja tehnika on ka tüdrukute teemad – LTT infoleht lapsevanematele

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus, 2017

Miks peaksid tüdrukud minema teadus- ja tehnoloogia huviringidesse?
Kas sinu tütar on muutuva tööturu tingimusteks valmis?
Kuidas tekitada oma tütres teadushuvi?

Loe / lae alla PDF