Soostereotüüpidest vabade õpikute ja õppematerjalide koostamine ja kasutamine

Metoodiline juhend
Koostanud Ülle-Marike Papp ja Riina Kütt
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
Tallinn, 2024
Juhend on valminud Aktiivsete Kodanike Fondi toetatud projekti „Soostereotüüpideta haridus =
võrdsemad ja avaramad võimalused noortele“ raames

Juhendi eesmärgiks on kaasa aidata õppematerjalide ja õpikute koostamisele, toimetamisele,
retsenseerimisele, kirjastamisele ja hindamisele, et tagada nende vastavus õigusaktides, sh
riiklikes õppekavades kehtestatud normile vähendada soolist ebavõrdsust ja edendada soolist
võrdsust haridussüsteemi abil ja kaudu. Käesolev juhend aitab teadvustada alateadlikke
eelarvamusi ning tuvastada ja vältida soolisi stereotüüpe nii koostatavates kui juba avaldatud
õppematerjalides.

2024-Soostereotuupidest-vabade-opikute-ja-oppematerjalide-koostamine