Projekti „Soostereotüüpideta haridus = võrdsemad ja avaramad võimalused noortele“ lõpuseminar

Aeg: teisipäev, 30.04.2024
Koht: Tallinna Õpetajate Maja, Hansasaal (Raekoja plats 14, II korrus)

10.30 Kogunemine, tervituskohv
11.00 – 11.15 Avasõnad, projekti tutvustus (Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine)
11.15 – 12.45
Ülevaade õpikute analüüsist, metoodilise juhendi tutvustus (Ülle-Marike Papp ESITLUS ja Riina Kütt ESITLUS, soolise võrdõiguslikkuse eksperdid)
12.45 – 13.30 Lõuna
13.30 – 15.15
Soolise võrdõiguslikkuse programmi mõju koolikultuurile (Berit Silvia Kondratjev, TLÜ
doktorant) ESITLUS
Soostereotüüpideta õppematerjalidest kirjastamise vaatenurgast (Margit Ross, kirjastuse Koolibri
toimetaja) ESITLUS
15.15 – 16.30
Arutelu
Kokkuvõte päevast ja projektist

Korraldajad jätavad endale õiguse teha päevakavas muudatusi.

Seminari korraldajad: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Haridusfoorum.


Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond.