Purple Pact. Feministlik majanduskäsitlus

Koostaja:  European Women’s Lobby

Tõlkija: Riina Kütt

Purple Pact on EWLi ühine panus feministlikesse aruteludesse Euroopa tuleviku üle ajal, mil Euroopa elanikud ja liidrid otsivad lahendusi arvukatele globaalsetele väljakutsetele. Käesolevas dokumendis analüüsitakse kriitilisest feministlikust vaatenurgast praegust majandussüsteemi, et pakkuda radikaalseid majanduspoliitilisi muudatusi feministlikel põhiväärtustel tugineva uue ja kaasava majandusraamistiku loomiseks.

EWLi Purple Pact  lähtub naiste täielikust osalemisest kõigis eluvaldkondades ja kõigi erinevate naiste võrdsest esindatusest kõigil otsustamise tasanditel, sealhulgas majandusotsuste tegemisel. Selle eesmärgiks on ehitada üles kaasav ning kõigi heaolu tagav majandus. Dokument keskendub üldkättesaadavale sotsiaalhoolekandesüsteemile ning seda toetavale infrastruktuurile, mis suudab pakkuda kõikidele sotsiaal- ja hooldusteenuseid ning kvaliteetseid teenuseid, mis on juurdepääsetavad ja taskukohased.  Samuti rõhutatakse, et keskkonnaküsimused on alati olnud ning on aina enam inimõiguste ja sotsiaalse õigluse küsimused ja seetõttu feministlikud küsimused ning nad kujutavad endast feministliku majandusanalüüsi lahutamatut osa.

2021-Purple-Pact-eesti

Käesolev väljaanne on koostatud Euroopa Liidu programmi “Õigused, võrdõiguslikkus ja kodakondsus” (2014-2020) rahalisel toetusel.