Teel tasakaalustatud ühiskonda III (2021). Naised ja mehed Eestis

Sotsiaalministeerium 2021

Toimetajad: Raili Marling, Käthlin Sander, Marju Raju, Marion Pajumets

Artiklikogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“ on sisuline jätk 2000. a ÜRO Arenguprogrammi eestvõttel ja 2010. a Sotsiaalministeeriumi vedamisel välja antud samanimelistele kogumikele. 

Vastilmunud kogumikus käsitletakse nii naiste ja meeste positsiooni tööelus, muutunud pereelu, naiste ja meeste rolli poliitikas, hariduse ja soo seoseid, kodanikuühiskonna arengut, tervist ja vananemist, naistevastast vägivalda ning meedia rolli. Võrreldes kahe varasema kogumikuga, on käesolevasse kogumikku lisandunud mitmed olulised uued ja päevakajalised teemakäsitlused, nagu seksuaalne ahistamine, keskkonnaprobleemide kokkupuutepunktid soo ning soolise ebavõrdsusega, rändeküsimuse sooline dimensioon ning naiste osalemine idufirmade tegevuses.

Teel-tasakaalustatud-uhiskonda

Eelmised väljaanded:

Teel tasakaalustatud ühiskonda I (2000)

Teel tasakaalustatud ühiskonda II (2010)