Helga Johanna Leppoja – Exploring Women and Femininity in Warfare

TALLINN UNIVERSITY
SCHOOL OF HUMANITIES
Department of Anthropology

Juhendaja: PhD Eeva Kesküla

Tallinn 2021

Naiste ja naiselikkuse uurimine sõjapidamises

See lõputöö uurib naisi ja naiselikkust sõjapidamises, naiselikkuse ja mehelikkuse dünaamikat
sõjas ja sõjaväe kontekstis. See uurimus keskendub põhiliselt naissoost sõduritele ja kuidas neid
tajuvad ühiskond ja kultuurilised sookonstruktsioonid. Eesmärgiks siin on: vaadelda
naiselikkuse ja mehelikkuse soolisi piire ning kuidas need muutuvad; uurida kuidas naissõdurit
sotsiaalsel ja kultuurilisel tasandil konstrueeritakse; ja püüda leida miks mõte naissoost
sõduritest tundub ebamugavust tekitav ja miks see osasid gruppe nõnda häirib.

helgajohannaleppoja_Exploring-women-and-femininity-in-warfare