Promotion of Non-discrimination and Tolerance in the Estonian Society through Mass Media

promotion-of-non-discrimination-materials-cdSisu

 • 1. Intro
 • 2. Brožüür (eesti ja vene keeles)
 • 3. Ettekanded ja materjalid:
  • Sallivus rahvusvähemuste Suhtes Eestis. Iris  Pettai, Eesti Avatud  Ühiskonna  Instituut
  • Гендерная и этническая дискриминация в латвийских СМИ с точки зрения права. Алексей Димитров, Латвийский комитет по правам человека. Aleksei Dimitrov
  • Achieving gender equality: a responsibility of all actors and a priority for the European Union. Cecile Greboval, European Women’s Lobby. Tallinn, Estonia 20-21.01.2006.
  • Whether the Russian-language mass-media in Estonia can influence? What? And on whom? Russian MASS-MEDIA today – an element of a democratic policy. Ilja Nikiforov
  • Sallivus rahvussuhetes Eestis. Iris Pettai, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
  • Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu. Katrin Vende, Kommunikatsioonibüroo Powerhouse. Kampaania Eesti-poolne koordinaator
  • Kodakondsus ja võrdse poliitilise osaluse väljavaated. Ettekande materjal LICHR- i seminarile 20.01.06. Klara Hallik
  • Kodakondsus ja võrdse poliitilise osaluse väljavaated. Klara Hallik. Kodakondsusest üldiselt. Kodakondsus ja kodumaa. Osalemisest poliitikas
  • Soolisest võrdõiguslikkusest Eestis. 20.01.2006. Margit Sarv, Soolise võrdõiguslikkuse volinik
  • Roles of Media in Racial Equality: a European perspective. Patrick Yu, Executive Director, Northern Ireland Council for Ethnic Minorities
  • Integration in Estonia: Media Projects. Tanel Mätlik, Director. Non-Estonians’ Integration Foundation, January 20, 2006 Tallinn
  • Eesti: meedia, etniline diskrimineerimine ja diskrimineerimisvastased õigusnormid. Vadim Poleštšuk, Inimõiguste Teabekeskus.
   Эстония: СМИ, этническая дискриминация и антидискриминационные правовые  нормы. Вадим Полещук, Центр информации по правам человека
 • 4. Kasulikke materjale

 

Formaat: CD-R

European Commission
DG For Education and Culture
Open Society Institute
Еврорегион Ливония
ENAR-Estonia

© Inimõiguste Teabekeskus
Legal Information Centre for Human Rights
Центр информации пно правам человека

Tallinn, 2006