Milles väljendub sooline ebavõrdsus hariduses?

Milles väljendub sooline ebavõrdsus hariduses?
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus
2016

Ühinedes Euroopa Liiduga võttis ka Eesti enda üheks arengueesmärgiks
ühiskonnas väljakujunenud soolise ebavõrdsuse kaotamise ja soolise võrd-
õiguslikkuse edendamise, seega põhimõtte, et naistel ja meestel on võrd-
sed õigused, kohustused, vastutused ja võimalused kõigis ühiskonnaelu
valdkondades.
Haridussüsteemis saavad tüdrukud ja poisid, neiud ja noormehed oma
hariduslikud ja sotsiaalsed kogemused, mis otseselt mõjutavad nende
tulevast eluteed. Haridussüsteem peab pakkuma poistele ja tüdrukutele
võrdseid võimalusi, arvestades nende võimeid, vajadusi ja oskusi ning
julgustades neid osalema kõikides eluvaldkondades ja tegevustes.

Lae alla PDF