Equal Pay for Work of Equal Value

equal-work-equal-pay-dvdLühike flash-animatsioon palgalõhe statistikaga Euroopa Liidus, samal teemal slaidid mitmetes Euroopa Liidu keeltes ja videoklipp (3:54 min, inglise keeles/ingliskeelsete subtiitritega).

Slaidide teemad:

  • Mida tähendavad soolised palgaerinevused?
  • Miks soolised palgaerinevused püsivad?
  • Mida on EL ette võtnud?
  • Miks on see tähtis?
  • Soolised palgaerinevused elutsükli jooksul
  • Mida saab teha?
  • Tegevus riiklikul tasandil: näited
  • Kuhu saate pöörduda?

Veebileht
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay_en