Sport and Physical Activity

Eurobaromeeter 2022

Special Eurobarometer 525 – Sport and Physical Activity

Käesoleva uuringu tellis Euroopa Komisjoni Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat, et uurida avalikku arvamust spordi ja kehalise aktiivsuse kohta.
Uuring hõlmab järgmisi teemasid:

  • Spordiga tegelemise sagedus ja kehalise aktiivsuse tase
  • Kohad, kus inimesed tegelevad spordi ja muu füüsilise tegevusega
  • Eurooplaste spordis osalemise motivaatorid ja takistused
  • Sportimise võimalused elukoha läheduses
  • Eurooplaste osalemine vabatahtlikus tegevuses spordis
  • COVID-19 mõju sportimise ja muu füüsilise tegevuse sagedusele
  • Teadlikkus spordi ja kehalise aktiivsuse mõjust inimesele
  • Arvamused soolise võrdõiguslikkuse küsimuste kohta spordis


Võimaluse korral on võrreldud käesoleva uuringu tulemusi varasemate selleteemaliste uuringute tulemustega.

Sport-and-physical-activity_Eurobarometer_2022