ENUTi uudiskiri 2022

Head ENUTi uudiskirja lugejad
Suured tänud ENUTi poolt, et tunnete meie tegevuste vastu huvi. On hea meel tõdeda, et sel aastal liitus meie uudiskirja adressaatide hulka muljetavaldav 26 uut nime. Traditsiooniliselt ei vaeva me oma lugejaid palju: uudiskirja kaudu saadame kutseid meie suurematele üritustele ning anname aasta lõpus teada, millega oleme tegelenud. Kui aga kellelgi on ettepanekuid uudiskirja paremaks muutmiseks, siis ootame ettepanekuid aadressil enut@enut.ee

Annetuskampaania meie Ukraina partnerite toetuseks

Aprillis 2022 otsustasime korraldada annetuskampaania meie Ukraina partnerite toetuseks. Tegemist on Kirovohradi oblasti kohalikke meediaväljaandeid koondava Pressiklubiga Reform. Meie panus oli muude kampaaniate kõrval väike, kuid saajatele siiski oluline, sest mujalt nad toetust ei saa. Tahaksime väga seda kampaaniat korrata.
Iga summa on teretulnud ja loodame ka teie abile. Annetus tehke palun Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse kontole EE222200221031285550, selgitus “annetus Ukrainale”. Annetusi ootame 10. jaanuarini 2023. Annetuselt on võimalik järgmises tuludeklaratsioonis ka tulumaksu tagasi saada.
Loodame, et meie jõud Ukrainat ja konkreetselt meie partnereid toetada pole raugenud.
Pressiklubi Refort pressiteade eelmise annetuse kasutamise kohta.

ENUTi projektid 2022

Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust (2022-2024)
On hea meel, et oleme kolme aasta jooksul Sotsiaalministeeriumile strateegiliseks partneriks soolise võrdõiguslikkuse edendamise vallas. Partneriteks on Eesti Linnade ja Valdade Liit, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing, EENA Tartu Klubi ja MTÜ Meeste Garaaž.

Eesti peaminister Kaja Kallas ENUTi juubelikonverentsil

Projekti raames korraldasime 2022. aastal ENUTi juubelikonverentsi, kus arutlesime kahe päeva jooksul soolise võrdõiguslikkuse tagamine Põhjamaades ja Eestis, heitsime pilgu ENUTi 25-le aastale, rääkisime meestest ja naistest majanduses, kuulutasime välja Parima sooteadliku MTÜ 2022 ning käsitlesime teemasid arengukoostööst sõja ja rahu tingimustes ning soolisest võrdõiguslikkusest kõrgkoolides ja teaduses. Konverentsi esitlused ja salvestused ENUTi kodulehel.

Lisaks suurematest sündmustest juba traditsiooniliseks kujundenud ENUTi suvekool Aegnal ja sügisene Naiste ettevõtluse konverents.

Developing teachers’ gender awareness and critical thinking to boost women’s and girls’ leadership skills (2022-2021)
Koostöös Briti Nõukogu Eesti esindusega koolitame õpetajaid Ida-Virumaal ja Tallinnas märkama soosterotüüpe ning nendest vaba õpikeskkonna loomist.
Koolitused on kahepäevased ning esimene tsükkel, mille korraldasime Toilas toimus novembris detsembris. Jaanuaris jätkame koolitustega Narvas ja Tallinnas.

Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change (2021-2022)
Huvitav kogemus oli osaleda Rootsi, Poola ja Kaliningradi aktivistidega koostöös kultuuri valdkonnas. ENUTi ülesandeks projektis oli koordineerida ja mõõta projekti tegevusi soolise võrdõiguslikkuse aspektist lähtuvalt. Peamised üritused, millel osalesime olid ENUTi korraldatud webinar, kus naiste võimestamise ja käsitöö teemadel rääkis Keenias ja Ugandas vabatahtlikuna viibinud enutlane Eve Kislov. Lisaks projekti lõpetav rahvusvaheline konverents Gdanskis septembris.

Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamine (2021-2022)
Suurepärane koostöö olulistel teemadel MTÜga Eluliin ja reklaamiagentuuriga Havas. ENUT korraldas fookusgrupid saamaks sisendit perevägivalla vastasele petitsioonile (Sõnaväega perevägivalla vastu) ning osalesime teavitusfilmide ning õppematerjalide koostamisel. Samuti panustasime kampaaniasse Mees, mõtle õige peaga.

Parem tulevik Valgevene Bresti ja Bresti oblasti naistele arendades nende ettevõtlusoskusi koolituste, edutiimide loomise, mentorluse ja uute võrgustike abil (2021)
Eelmise aasta lõpus alustasime projektiga Valgene naisettevõtjate toetuseks ning neile mentorprogrammi loomiseks. Kahjuks jäi projekt seoses Vene kallaletungiga Ukrainasse ning Valgeneve seotusega selle aktsiooniga pooleli.

Rehabilitation program for Belarusian women exposed to violence and abuse (2021–2022)
Paremini läks käesoleva projektiga, mille raames saime tänu Ameerika Ühendriikide saatkonna toetusele Eestisse tuua kaks gruppi Valgevenest emigreeruma sunnitud vabakonna aktiviste. Loodame neid ka edaspidi toetada, et nende ja paljude teiste abiga saaks Valgevenest kunagi euroopalik demokraatlik riik.

Raamatukogu

Nagu ikka, on saanud täiendust ka meie raamatukogu. Nii et tulge aga lugema. Samuti tuletame meelde, et saate ka ise sõna sekka öelda, milliseid raamatuid peaksime tellima: https://enut.ee/tellimissoovitus/