Rehabilitation program for Belarusian women exposed to violence and abuse (2021–2022)

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on korraldada eksiilis viibivatele Valgevene naistele, kes kannatasid 2020. a valimisjärgsete repressioonide all rehabilitatsiooniprogramm Eestis. Projekti laiem eesmärk on toetada demokraatia arengut Valgevenes – Valgevene naised, kes osalesid protestides tunnevad toetust oma tegevusele, mis julgustab neid oma tegevusega jätkama. Tuues kokku emigreerunud Valgevene naised eri riikidest soodustame võrgustiku teket.

Projekti kestus

  1. oktoober 2021–30. september 2022

Projektijuht: Reet Laja

Rahastaja: USA saatkond Eestis