ENUT toetas Kirovohradi oblasti meediat

Press-Club Reform pressiteade

Teave on oluline relv sõjas, mida Ukraina praegu Venemaa sissetungi vastu peab. Ja Kirovohradi oblasti väike kohalik meedia annab oma võimsa panuse võitlusesse iseseisvuse ja meie riigi olemasolu eest.

Seetõttu, kui Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) aktivistid pöördusid Pressiklubi Reform poole abi pakkumisega, otsustati rahaliselt toetada mitut Kirovohradi oblasti (see on Kesk-Ukraina) kohalikku meediat.

“Rääkisime mitme ajalehe ja veebilehega, kellega oleme aastaid sõbrad olnud. Neile, kes tegelevad oma toimetuspoliitika täiustamisega, hoolitsevad soolise tasakaalu eest väljaannetes ja tegutsevad aktiivselt ka praegusel raskel ajal. Tänu Tallinna heldele toetusele oleme pakkunud kolleegidele väikest, kuid olulist tuge,“ ütleb Pressiklubi koordinaator Viktoriia Talaškevitš.

Toetuse saajad on tema sõnul ajalehed “Сільське життя+”, “Олександрівщина”, “Світловодськ вечірній”, “Нова газета” ja “Долинські новини”, ning veebileht “Новомиргородські вісті”. See aitab neil rasketel aegadel jääda kohalike elanike jaoks usaldusväärseks ja erapooletuks teabeallikaks ning hoida kätt sündmuste pulsil.

Pressiiklubi Reform teenib ajakirjanike ja avaliku sektori huve alates 2005. aastast, luues tasuta suhtlusplatvormi kõigile ühiskonnasektoritele. Pressiklubis toimuvatel kohtumistel vahetavad ajakirjanikud mõtteid reformide vallas toimuvate arengute üle, tutvuvad riigiametnike, ühiskonna- ja poliitikategelaste, teadlaste ja ettevõtjate vaatenurgaga. Pressiklubi töö tulemuseks on arvukad publikatsioonid ja reportaažid kohalikus meedias.