Sootundliku hariduse individuaalõppe kursus lasteaiaõpetajatele

Teabeportaalis „Haridus ja sugu“ avaldati Euroopa Komisjoni poolt rahastatud Erasmus+  projekti „Fair Play at School“ raames koostatud individuaalõppe kursused lasteaiaõpetajatele ja klassiõpetajatele. Projekti partneriteks olid Norra võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse keskus KUN, Soolise võrdõiguslikkuse teabekeskus NORA Tšehhi Vabariigist ja ENÜ Sihtasutus Eestist.

Projektist lähemalt:

Sootundliku hariduse individuaalõppe kursus lasteaiaõpetajatele tutvustab eelkõige Norra projektipartneri KUN võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse keskuse pikaajalist ning rikkalikku kogemust sootundliku pedagoogika rakendamiseks alushariduses.

16 mooduli läbitöötamine võimaldab nii omandada kui ka meelde tuletada põhiteadmised ja oskused soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks lasteaia igapäevatöös. Sooteadliku hariduse ja kasvatuse põhieesmärgiks on pakkuda tüdrukutele ja poistele võrdsemaid võimalusi piiravatest soostereotüüpidest vabade valikute tegemiseks.

LINK materjali allalaadimiseks.

Sootundliku hariduse individuaalõppe kursus põhikooli esimese astme õpetajatele koosneb 16 moodulist, mille  põhieesmärgiks on juhtida õpetajate tähelepanu kooli argielus ilmnevatele teguritele, sh varjatud õppekavale, mis võib taastoota piiravaid soolisi stereotüüpe ning anda juhiseid piiravata soorollide ja soostereotüüpide vaidlustamiseks algklasside õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel.