ENUT võõrustas külalisi Euroopast

27. juunil 2022 võõrustas ENUT korraga kahe projekti osalisi üle Euroopa.

Erasmus+ projekti “Improving the competences of NGO educators for social inclusion” eesmärgiks on aidata 10-l täiskasvanu koolitajal omandada teadmisi ja kogemusi sotsiaalsete õiguste põhimõtete järgimisest ja nende põhimõtete praktilisest rakendamisest seoses MTÜ sotsiaalse ettevõtluse arendamisega. Projektipartneriteks on organisatsioonid Lätist, Leedust, Eestist, Taanist ning Norrast.

Nordplusi projekt “Link between social rights and social entrepreneurship” tegeleb vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlevate Euroopa organisatsioonide võrgustiku loomisega. Projekti käigus koolitatakse mittetulndusühingute liikmeid sotsiaalse kaasatuse, sotsiaalsete õiguste ning soolise võrdõiguslikkuse teemadel. Projektipartneritena osalevad mittetulnudusühingud 10st Euroopa riigist: Läti, Eesti, Poola, Taani, Rootsi, Norra, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros ja Rumeenia.

Tutvustasime külalistele ENUTit kui soolise võrdõiguslikkuse keskust ja infopunkti Eestis, vahetasime kogemusi projektide teemadel ning saime palju uusi kontakte üle Euroopa.